אֱלֹקֵי אַבְרָהָם אֱלֹקֵי יִצְחָק וֵאלֹקֵי יַעֲקֹב

print

אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב

G-D OF AVROHOM, G-D OF YITZCHOK, AND G-D OF YAAKOV

How deep is Hashem’s love for us, the children of the holy Avos. “בני אברהם אוהבך, זרע יצחק יחידו, עדת יעקב בנך בכורך”. We are the progeny of the greatest men that ever lived, and Hashem promised each of them individually that He would be with their children forever. Each of the Avos pioneered in their own unique perfection, in their own special closeness to Hashem. That perfection is inherent in every single one of us, and so too is that closeness to Hashem. We are the beloved children of Avrohom, the special children of Yitzchok, and the firstborn of Yaakov.

Lev Avrohom-Iyun Hatfila is an organization dedicated to furthering one’s understanding and appreciation of his daily Tefillos. To learn more about Lev Avrohom-Iyun Hatfila, or to help us expand our many projects please call us at 973.330.2392.
TorasAvigdor

FREE
VIEW