ברוך אתה ה' המברך את עמו ישראל בשלום

print

ברוך אתה ה’ המברך את עמו ישראל בשלום
BLESSED ARE YOU HASHEM THAT BLESSES HIS PEOPLE YISROEL WITH THE PEACE

Hashem blesses His people with “the peace”. This means both the peace that Hashem currently bestows upon us, as well the great peace that He will eventually bring to His people Yisroel at the time of the Geulah. All day long, we must not let the tranquility of Peace lull our minds into a slumber of forgetfulness of Hashem; we must constantly remind ourselves of the countless thousands of blessings included in the blessing of Peace, and repeat again and again, all day long, “Blessed are You Hashem, המברך את עמו ישראל בשלום.”

X
TorasAvigdor

FREE
VIEW