ברוך אתה ה' מקבץ נדחי עמו ישראל

print

ברוך אתה ה’ מקבץ נדחי עמו ישראל
BLESSED ARE YOU HASHEM THAT GATHERS THE DISPERSED OF HIS PEOPLE YISROEL

Hashem, not only will You gather together Your people Yisroel, but even the ‘dispersed’, those who have become lost (unwilfully) among the nations, to the point that they do not even realize that they are in exile – even they You will gather in, for they too are עמך ישראל, “Your people Yisroel”.

X
TorasAvigdor

FREE
VIEW