ברוך אתה ה' רופא חולי עמו ישראל

print

ברוך אתה ה’ רופא חולי עמו ישראל
BLESSED ARE YOU HASHEM THAT HEALS THE SICK OF YOUR PEOPLE YISROEL

Thank You Hashem for healing us always, and for being ‘our’ Healer. You are not merely the רופא חולים (see birchas Gevuros) of all the phenomena of the Universe, rather You are the personal Healer of Your special people, protecting us and healing us always, as it is written that “none of the diseases which I have put upon Egypt shall I put upon You, for I am Hashem Your Healer” (Shmos 15:26).

X
TorasAvigdor

FREE
VIEW