וְנֶאֱמָן אַתָּה לְהַחֲיוֹת מֵתִים בָּרוּךְ אַתָּה ה' מְחַיֶּה הַמֵּתִים

print

ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה ה’ מחיה המתים
AND YOU ARE TRUSTED TO REVIVE THE DEAD; BLESSED ARE YOU HASHEM THAT REVIVES THE DEAD

Such trustworthiness to deliver such great kindliness cannot be found anywhere but in Hashem. We conclude this ברכה with תחיית המתים, for it is the greatest of all Hashem’s Kindnesses, and we await it above all, as it is the final and ultimate kindness that Hashem will bestow upon His holy and beloved Nation.

“Give to Hashem the Glory of His name; bow down to Him in the beauty of holiness” (Tehillim 29:2). From our study of Hashem’s Power and Kindliness and Wisdom, we gain a newfound awareness of His beautiful perfection, and we are forever humbled before Him –”ברוך אתה ה’ מחיה המתים”.

Lev Avrohom-Iyun Hatfila is an organization dedicated to furthering one’s understanding and appreciation of his daily Tefillos. To learn more about Lev Avrohom-Iyun Hatfila, or to help us expand our many projects, or for dedication opportunities, please call us at 973.330.2392.
X
TorasAvigdor

FREE
VIEW