ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם

print

ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם
AND BUILD IT SOON IN OUR DAYS AN EVERLASTING BUILDING

“Build” here means “to perfect” and to bring to full greatness. The perfection of Yerushalayim comes primarily through the rebuilding of the Bais Hamikdash, yet still more with the rebuilding of the dwellings of the Cohanim and the place of the Sanhedrin and the homes of the entire righteous nation of Hashem – all this is included in the perfection and the full greatness which we wish to be rebuilt in “עירך”, “Your city”, Yerushalayim.

X
TorasAvigdor

FREE
VIEW