ועל נשמותינו הפקודות לך

print

ועל נשמותינו הפקודות לך
AND FOR OUR SOULS THAT ARE DEPOSITED WITH YOU

“הפקודות”, “deposited” or “entrusted”. The existence of the soul in the body is deposited with You, for it is entirely in Your power. And it is entrusted with You as well, for we, too, entrust our soul with You and rely on You that it continue to exist, as is written “בידך אפקיד רוחי”, “In Your hand I entrust my spirit” (Tehillim 31:6).

X
TorasAvigdor

FREE
VIEW