ושא נס

print

ושא נס
AND RAISE UP A BANNER

Unlike the sounding of the Shofar, the raising of the banner is solely for us, the People of Yisroel, to let us know that the awaited time has come, and that permission has finally been granted to go up triumphantly together. This banner, however, will not be seen by those who do not wish to see it; the Gemara teaches us, “כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה”, “All that mourn for Yerushalayim will merit that they see its joy; and those that don’t mourn, will not merit that they see its joy” (Taanis 30b).

X
TorasAvigdor

FREE
VIEW