כי אתה שומע תפלת עמך ישראל ברחמים

print

כי אתה שומע תפלת עמך ישראל ברחמים
FOR YOU HEAR THE PRAYER OF YOUR PEOPLE YISROEL WITH MERCY

Not only do You “hear the tefillos and tachanunim” of every mouth, but You especially hear our prayer, the prayer of “עמך ישראל”. “Amcha”, “Your people”, shares it’s roots with the word “imcha”, “with You”, for we are with You all day in our hearts and in our mouths and in our deeds, and we have always been Your people (amcha) and have always stuck to You (imcha) throughout the generations, and You therefore pay especial attention and hear the prayer of Your beloved people Yisroel ברחמים”, “with exceptional mercy”.

X
TorasAvigdor

FREE
VIEW