שבכל עת ערב ובקר וצהרים

print

שבכל עת ערב ובקר וצהרים
AT EVERY TIME, EVENING, AND MORNING, AND NOON

“Your miracles” (נסיך) occur “every day”. But “Your wonders and Your benefits”, they occur “בכל עת”, “every time”, that is, at all times. “Evening, and morning and noon”, the three divisions of time – all day and all night Your wonders and benefits continue.

X
TorasAvigdor

FREE
VIEW