Rav Avigdor Miller on Shabbos and Yetzias Mitzrayim

Q:In kiddush on Friday night we say that Shabbos is zeicher l’yetzias Mitzrayim; it’s [...]